Voorwaarden aanmelden


Wilt u weten of u een jongere aan kunt melden op School2Care De Vliet? Dit zijn de voorwaarden.

Een jongere komt in aanmerking voor School2Care De Vliet als hij of zij meerdere problemen heeft. Op school, na school of binnen het gezin. De jongere dreigt uit te vallen op school of gaat al niet meer naar school. Deze jongere is gebaat bij een combinatie van onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. We noemen dit de wrap-around-care aanpak. Dit helpt een jongere om verdere maatschappelijke uitval te voorkomen.

Er kan ook sprake zijn van een impasse binnen zorg en onderwijs. Een school is door ernstige gedragsproblemen niet in staat om jongeren binnen te houden.  En hulpverlening is niet effectief, mede doordat de jongere geen vaste dagbesteding heeft.

Er is een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp nodig voor School2Care De Vliet. De kinderrechter besluit of er voldoende grond is voor een voorwaardelijke gesloten machtiging tijdens een zitting. Het duurt gemiddeld 4 tot 6 weken voordat een dergelijke zitting op rol komt. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met João Verschoore via school2caredevliet@horizon.eu of 088-9962050.

Voor wie


Op School2Care De Vliet maken Rotterdamse jongeren van 12 tot 18 jaar een nieuwe start. School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. We willen voorkomen dat deze jongeren verder afglijden en werken samen met hen aan een positief toekomstperspectief. Door middel van intensieve begeleiding en zorg op maat willen we op deze manier een uithuisplaatsing voorkomen. Daarnaast is er op School2Care plek voor jongeren die momenteel in een gesloten setting verblijven of hebben verbleven. Door middel van onze wrap-around-care aanpak en intensieve zorg op verschillende leefgebieden, verbinden we de jongeren weer met de maatschappij, geven we hen het gevoel dat ze ertoe doen en laten we hen ervaren wat ze kunnen.

Onze leerlingen op School2Care De Vliet hebben dromen en verwachtingen, net zoals alle andere jongeren. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden. Een coach helpt ze de draad weer op te pakken. Onze leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school of een plek op de arbeidsmarkt. De coach ondersteunt ook hun ouders/ verzorgers, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care De Vliet leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje.

Doel


Met de jongere werken we aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouders werken we aan het vergroten van de opvoedvaardigheden en vermindering van overbelasting. Met jongere en ouders samen werken we aan het vergroten van een steunend sociaal netwerk en het hervinden van vertrouwen in zichzelf, onderwijs en zorg. Uiteindelijk doel van School2Care is dat de jongere weer op een positieve manier in de maatschappij participeert, door het volgen van een opleiding, stage of werk.

Aanpak


Onderwijs (perspectief) is de sleutel tot succes en de basis van de werkwijze. Intensieve zorg en een wraparound-care aanpak, op de verschillende leefgebieden, is nodig om deze jongeren weer te verbinden met de maatschappij, het gevoel te geven dat ze er toe doen en te laten ervaren wat ze kunnen. Centraal in de aanpak van School2Care is de coach, die zowel hulpverlener als docent is. De coach helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en ondersteunt de ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje.

Dit moet u weten over School2Care De Vliet  • School2Care De Vliet is de eerste oplossing in de regio Rijnmond voor tieners met een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp.

  • School2Care De Vliet is alleen voor jongeren uit de regio Rijnmond.

  • Jongeren hebben een veilig bed thuis bij ouder(s), pleegouder(s), oma, opa of ander (familie)netwerk.

  • School2Care De Vliet biedt een dagprogramma van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds.

  • Jongeren gaan ’s avonds naar huis. De maximale reistijd die jongeren mogen reizen, is 45 minuten. Wonen jongeren verder weg, dan overleggen we met ouders en jongere.

  • De coaches zijn 24 uur per dag bereikbaar voor leerlingen en ouders. Komt een leerling niet opdagen? Zijn er andere problemen? Dan komt de coach naar de leerling en ouders toe.

  • Meer over informatie over School2Care.


Contact


Meer weten over School2Care en hoe Horizon Jeugdzorg en Onderwijs deze interventie inzet, dan kunt u contact opnemen met João Verschoore (Joao.Verschoore@horizon.eu). Download hier de factsheet voor meer informatie.