Jongeren bekijken samen met hun ouders/verzorgers, JIM en de professional wat een passende behandeling is. Hierbij gaat het niet alleen om behandelingen waar de jongere mee aan de slag gaat. Ook ouders/verzorgers of het gezin als geheel kunnen baat hebben bij een specifieke vorm van therapie.

Zo kan relatietherapie bijvoorbeeld geschikt zijn voor ouders die onderling problemen hebben, maar ook traumatherapie, Multi Systeem Therapie, agressie-regulatie of paardencoaching kan erg effectief zijn als het past bij de hulpbehoevende. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen uiteindelijk goed kan functioneren binnen het gezin.