School2Care Laakhaven

School2Care Laakhaven is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd  problemen ervaren. School2Care Laakhaven werkt samen met de jongeren aan een positief toekomstperspectief. Leerlingen volgen een intensief programma (twaalf uur per dag, van 08.00u – 20.00u) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg)opleiding en/of werk. School2Care Laakhaven is onderdeel van Horizon. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen weer helpt de draad op te pakken.

Aanmelden

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ziet in School2Care een alternatief om te voorkomen dat jongeren in JeugdzorgPlus worden geplaatst. Jongeren met een voorwaardelijke gesloten machtiging, uitgesproken door een kinderrechter, kunnen op School2Care Laakhaven geplaatst worden. Daarnaast is er op School2Care plek voor jongeren die in JeugdzorgPlus hebben verbleven of daar nu verblijven.

Plaatsingsfunctionaris: Jaimy van Spronsen.
Aanmelden: Ga naar de School2Care Laakhaven website.