In het kort

Medewerkers van Team Marathon werken bewust samen met de jongere èn het hele netwerk daar omheen. De gezinsleden zijn met elkaar regisseur van hun eigen traject; we versterken relationele veiligheid, maken heldere afspraken en brengen daarmee stabiliteit terug in de leefstructuur.

Voor wie?

Team Marathon werkt voor gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (bij aanmelding) waarbij sprake is van (een combinatie van): gedragsproblemen, ernstig agressief gedrag (naar zichzelf of naar buiten gericht). Vaak zijn er al langere tijd problemen op meerdere levensgebieden. Het kind kan thuis wonen, in het netwerk van het gezin of op een onderwijszorglocatie.

We hanteren geen harde contra-indicaties. In geval van verslaving, acute suïcidaliteit, psychotisch gedrag of een licht verstandelijke beperking werken we indien nodig samen met andere organisaties.

Aanpak

We zijn, mede door ruime ervaring in de jeugdhulp, bedreven in het maken van verbinding met onze jongeren en hun gezinnen. We zetten daarvoor gesprekstechnieken in zoals oordeelloos communiceren.

  • We klaren de lucht: wat is er gebeurd dat het zover heeft kunnen komen? Met deze inzichten maken we, samen met gezin, een veiligheidsplan. Ze bedenken zelf wat nodig is om te de-escaleren, de afspraken leggen we vast.
  • Met behulp van een krachtenanalyse maken we inzichtelijk waar de krachten van een gezin liggen en hoe we deze kunnen versterken.
  • Een sterke basis van vertrouwen helpt cliënten om ‘oud zeer’ uit te spreken en aan de slag te gaan met verwerking. Middels een gezinstaxatie en opvoedlijn krijgen we patronen van de ouders helder die de opvoeding in de weg zitten. We zetten therapie in waar nodig.

Een traject is succesvol als de ouder-kindrelatie sterk is verbeterd met tenminste één van de ouders en/of verzorgers. De relatie moet betekenisvol en steunend zijn voor de jongere en de ouder, ook in probleemsituaties die de relatie onder druk zetten. De versterkte relaties binnen het gezin hebben een positieve uitwerking op de jongere, op de keuzes die hij/zij maakt en ook op de eerder aanwezige veiligheidsrisico’s.

Maximaal succes is als de jongere weer thuis woont, naar school gaat of een andere dagbesteding heeft en bij oplopende spanningen of problemen terug kan vallen op zijn of haar gezin en netwerk.

Een traject is niet succesvol als contactherstel niet of niet in voldoende mate heeft kunnen plaatsvinden.