Daling van het aantal gedwongen afzonderingen

Het eindrapport van het project ‘Ik laat je niet alleen’ toont dat er sprake is van een stabiele en steeds verder doorzettende significante daling van het aantal gedwongen afzonderingen van jongeren die in de JeugdzorgPlus verblijven. Sinds 2017 is het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus met bijna 30% gedaald, en sinds de eerste nulmeting in 2019 gaat ook het aantal gedwongen afzonderingen in alle instellingen omlaag. Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: “Dat is de lijn die we willen zien, maar we realiseren ons ook dat er meer moet gebeuren.”

Horizon werkte afgelopen jaren samen met onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals in het onderzoeksproject ‘Ik laat je niet alleen’. Dit jaar verlaagt JeugdzorgPluslocatie Harreveld het aantal separeerruimtes van 10 naar 5. JeugdzorgPluslocatie Antonius heeft geen separeerruimtes. JeugdzorgPluslocatie Bergse Bos voor kinderen onder de 12 werkt nog met 3 time-out ruimtes, waar kinderen altijd samen met een pedagogisch medewerker verblijven.

Geen rust- of kamermoment meer nodig

Op locatie Rijnhove is er samen dit jaar met jongeren en medewerkers besloten dat rustruimtes niet meer nodig zijn. George Bosch, gedragswetenschapper op Hestia, vindt de verbinding met jongeren belangrijk. ‘Bij Hestia zijn we de afgelopen maanden met onze meiden in gesprek gegaan.

We hebben gezien dat juist door te kijken waar per jongere de behoefte ligt er geen algeheel rust- of kamermoment meer nodig is. Resultaat? Inmiddels hebben we twee JeugdzorgPlus en twee open meidengroepen waar geen verplicht rustmoment meer is. De meiden geven terug dat het de sfeer juist ten goede komt en komen met leuke alternatieven om het dagprogramma dagelijks in te vullen. Het is belangrijk om met onze meiden verder in gesprek te blijven gaan en te luisteren waar zij behoefte aan hebben.’

Definitie binnen het gezamenlijk project

Bij het terugdringen van gedwongen afzonderingen wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘gedwongen afzonderen betreft het tegen de wil van de jongere plaatsen in een ruimte die hij of zij niet mag of kan verlaten’. Horizon en andere JeugdzorgPlusinstellingen hebben bewust gekozen voor een brede definitie en meer te doen dan alleen het sluiten van de separeerruimtes. Ze willen daarmee voorkomen dat het probleem wordt verplaatst en er op een andere manier op een andere plek gedwongen wordt afgezonderd.

Op alle locaties van Horizon wordt hard gewerkt om het aantal afzonderingen naar nul mogelijk te maken. Samen met jongeren en professionals bekijken en bespreken we wat er nodig is om afzonderen te voorkomen. Daarbij ondersteunt iHUB door te investeren in kleinere groepen, door training en coaching van professionals en door een gevarieerd en uitgebreid dagprogramma aan jongeren aan te bieden.

Het hele eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’ vind je hier.