Harmke Leloux is direct vanuit de opleiding tot Orthopedagoog in 2005 bij Horizon gestart in een combinatiefunctie van beleidsmedewerker en onderzoeker. Omdat de laatste jaren binnen Horizon het aantal lopende onderzoeken enorm is gestegen, heeft ze haar beleidstaken onderhand overgedragen aan haar collega’s. Vooral nu ze zelf bezig is met haar promotieonderzoek naar uithuisgeplaatste kinderen, zijn alle uren hard nodig voor haar onderzoekswerkzaamheden. Hier vindt u de eerste resultaten van het promotieonderzoek naar uithuisplaatsing .

Volgens Harmke hebben veel mensen bij het woord ‘onderzoek’ een heel abstract beeld, of helemaal geen beeld. Toch is het minder ongrijpbaar dan het lijkt. Je kunt onderzoek zien als een extra hulpmiddel om eens vanuit een andere -meer geobjectiveerde- invalshoek te kijken naar een praktijksituatie. Net als in de hulp aan kinderen en hun ouders geldt echter ook voor onderzoek: ‘niet oordelen, maar laat je verrassen.’ Dat betekent dus dat je van tevoren niet weet wat de uitkomsten zullen zijn. En ook dat je de uitkomsten dìe er zijn, alleen kan interpreteren met hulp van de ‘onderzoekscontext’. Om een voorbeeld te geven: een toename van zelfgerapporteerde gedagsproblemen bij pubers kan ook juist een positief teken zijn, namelijk dat er meer ze inzicht in hun problematiek hebben gekregen. En dat is dan weer een eerste stap naar verantwoording nemen voor het eigen gedrag en grip krijgen op hun leven.

Overigens is Harmke van mening dat het van veel lef getuigt dat Horizon ook onderzoeken laat uitvoeren binnen haar eigen locaties. Dit vraagt om een open en onbevooroordeelde houding naar de onderzoeksresultaten, waarbij eventuele onverwachte uitkomsten juist als kans worden gezien om de hulp te optimaliseren. Een mooie positieve insteek! En een broodnodige insteek, met de vraag vanuit de maatschappij om meer transparantie over de resultaten van de geboden hulp in relatie tot de vele miljoenen die naar de Jeugdzorg en Passend Onderwijs gaan. En wat Harmke betreft een zeer terechte vraag, waar ze graag haar steentje aan bijdraagt.

Blogs van deze auteur

Bloedtest voor de Jeugdzorg

In discussies over het gebruik van onderzoeksinstrumenten in de Jeugdzorg, trek ik vaak een vergelijking met de medische gezondheidszorg. Dit doe ik omdat iedereen wel eens bij de huisarts komt of in een ziekenhuis is geweest, en je je er dus snel wat bij voor kunt stellen. Waar zou een arts bijvoorbeeld…

Van confectie naar een maatwerkpak

Zo-zo-zo beleid Je zult er ongetwijfeld wel eens van gehoord hebben, van het ‘zo-zo-zo beleid’ of een variant daarop. Welke naam er ook aan gegeven wordt, de strekking is in ieder geval dat de geboden hulp zo snel, zo kort en zo licht mogelijk moet zijn. Ook bij uithuisplaatsing geldt hetzelfde…