Hoe ziet het proces eruit?

Hieronder staat het proces beschreven dat op JouwZorg van toepassing is.
Alle stappen zijn hier kort beschreven van aanmelding tot uitstroom.

 

 • Aanmelding

  Wanneer een jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een machtiging gesloten jeugdzorg. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

 • Beoordeling

  Beoordeling JouwZorg in samenspraak met jongere, gezin, GI/wijkteam.

 • Keuze voor JouwZorg

  Wat gaan we doen?

  Samen met de jongere en de ouders onderzoeken we waar het vastloopt. Met een professional bepalen we een gezamenlijk doel dat iedereen motiveert. Samen kijken we wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Op basis daarvan wordt met jongere en ouder een keuze gemaakt voor een behandelmethode.

  Het doel is om dat in maximaal drie maanden te doen.

 • Afschalen zorg naar wijkteam en informeel netwerk

  Het zorgaanbod binnen JouwZorg kan erg snel af- en opgeschaald worden. Op die manier kan optimaal toegewerkt worden naar terugkeer naar een thuissituatie.

Uitgangspunten JouwZorg

 • Ouders en opvoeders zijn onderdeel van de behandeling.
 • Gezamenlijke besluitvorming door de jongere, het gezin en professionals, gedurende het hele traject.
 • Snel een gezamenlijk gekozen perspectiefplan.
 • De focus ligt op de eigen kracht en competenties van jongeren.
 • De klik met de professional is cruciaal; jongeren en gezin kiezen zelf het hulpaanbod.
 • Ouders en jongeren nemen samen met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en professionals een beslissing over het vervolg van de behandeling.

Achtergrondverhalen

Lees de achtergrondverhalen over JouwZorg, het online magazine.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

“Door JouwZorg kon ik veel eerder starten met mijn behandeling”
Jongere